Respektující komunikace. 

Vycházíme z principů Respektovat a být respektován, Výchova bez poražených, Vychováváme děti a rosteme s nimi. Respektujeme jedinečnost a individualitu dětí, každého z nás. Hranice stanovujeme s respektem.

Reagujeme na potřeby dětí a rodičů. 

Názory dětí a jejich přání jsou pro nás důležité. Aktivně nasloucháme a domlouváme se. Naše svoboda se promítá v přizpůsobování činností podle momentálního nastavení dětí. Děti k nám můžete přivézt kdykoliv během dne. Vaše dítě můžete v Úlu kdykoliv doprovázet.

Jsme venku. 

Čas trávíme co nejvíce v přírodě. V lese, na hřišti, na louce… Zázemí, chatku, máme uprostřed stromů s rozlehlou loukou. Poznáváme přírodu v průběhu ročních období, chodíme na procházky. Děti mají dostatek prostoru věnovat se programu jako malování, tvoření, zpívání, cvičení, hrám atd., stejně jako se věnovat své volné hře.

Svobodné rozhodování.

Děti se svobodně rozhodují, jaké činnosti se budou věnovat. Respektujeme volbu dítěte, zda se zapojí do programu nebo se věnuje činnosti, která ho v danou chvíli naplňuje a zajímá více.

Společné sdílení v kruhu. 

Ranní a odpolední kroužek. Děti se učí vyjadřovat své pocity, myšlenky a přání, a zároveň naslouchat druhému, respektovat ho. Učí se také vnímat, že jsou respektovány.

Odpočinek. 

Každé dítě má právo se svobodně rozhodnout, zda bude po obědě odpočívat, spát nebo se věnovat klidové činnosti (čtení, prohlížení knih, malování apod.).

Myslíme na přírodu. 

Učíme děti vnímat přírodu a chránit ji. Používáme ekologické prostředky, třídíme odpad, omezujeme používání plastů.

Adaptace nových školáčků. 

Podporujeme adaptační program podle potřeb dítěte, rodiče se svými dětmi mohou být v Úlu během dne tak dlouho, jak je potřeba.

Vytváříme komunitu.

Setkáváme se. Společnými silami zvelebujeme a upravujeme prostředí Úlu.

Podpora projektu: Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice

logo_cb_cmyk-300x196_1
logo_EU
RADAMBUK

  Vytvořil Jiří Vaněk – Všechna práva vyhrazena.